Lưu trữ cho từ khóa: Steve Nison

Phỏng vấn Steve Nison: Tại sao phải sử dụng phân tích kỹ thuật ?

Trong một lần James Chen đã phỏng vấn Steve Nison hiện là chủ tịch của Candlecharts.com và là tác giả của cuốn sách “Những kỹ thuật về đồ thị hình nến nhật”. Lý do tại sao ông cho rằng nên sử dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư ?

Nison nói rằng: Tiếp tục đọc Phỏng vấn Steve Nison: Tại sao phải sử dụng phân tích kỹ thuật ?