Lưu trữ cho từ khóa: Giao dịch chứng khoán

Ed Seykota: 5 nguyên tắc giao dịch chứng khoán sống còn – phần 1

Ed Seykota là một trong những nhà đầu tư tốt nhất thời đại của chúng ta, nếu không muốn nói là tốt nhất.

Mặc dù ông không giao dịch tiền tệ và cũng không sử dụng hành vi giá cả, nhưng những bài học chúng ta có thể học hỏi từ ông thì vô cùng đáng giá. Tiếp tục đọc Ed Seykota: 5 nguyên tắc giao dịch chứng khoán sống còn – phần 1