Lưu trữ cho từ khóa: Ed Seykota

Ed Seykota: 5 nguyên tắc giao dịch chứng khoán sống còn – phần 2

ở phần trước chúng ta đang tìm hiểu dở dang ở phần làm cách nào để duy trì cổ phiếu đang có lãi để thu được lãi lớn hơn. Bây giờ mời đọc giả tiếp tục nhé! (phần này hơi nghiên về forex nhưng bạn cũng có thể áp dụng nó cho việc đầu tư chứng khoán đúng như vậy) Tiếp tục đọc Ed Seykota: 5 nguyên tắc giao dịch chứng khoán sống còn – phần 2

Ed Seykota: 5 nguyên tắc giao dịch chứng khoán sống còn – phần 1

Ed Seykota là một trong những nhà đầu tư tốt nhất thời đại của chúng ta, nếu không muốn nói là tốt nhất.

Mặc dù ông không giao dịch tiền tệ và cũng không sử dụng hành vi giá cả, nhưng những bài học chúng ta có thể học hỏi từ ông thì vô cùng đáng giá. Tiếp tục đọc Ed Seykota: 5 nguyên tắc giao dịch chứng khoán sống còn – phần 1