Lưu trữ cho từ khóa: dự báo thu nhập

Dự báo thu nhập dựa trên tỷ lệ P/E

Tỷ lệ giá/thu nhập (P/ E) là một công thức chung được sử dụng trong phân tích cổ phiếu và thị trường chứng khoán. Nó cho bạn biết số tiền các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho một đồng lợi nhuận được báo cáo. Có nhiều cách khác nhau mà tỷ số P/E có thể được tính toán. Dưới đây là ba tính toán được sử dụng phổ biến nhất. Tiếp tục đọc Dự báo thu nhập dựa trên tỷ lệ P/E