Lưu trữ cho từ khóa: đọc biểu đồ nến nhật

Cách đọc biểu đồ giá chứng khoán cho người mới – phần 1

Đọc biểu đồ giá có nghĩa là biết những gì thị trường đã làm và những gì nó đang làm hiện tại. Với kiến thức này trong tay, bạn sẽ có khả năng dự đoán thị trường sẽ làm gì tiếp theo. Tiếp tục đọc Cách đọc biểu đồ giá chứng khoán cho người mới – phần 1