Lưu trữ cho từ khóa: Chỉ số P/E

Dự báo thu nhập dựa trên tỷ lệ P/E

Tỷ lệ giá/thu nhập (P/ E) là một công thức chung được sử dụng trong phân tích cổ phiếu và thị trường chứng khoán. Nó cho bạn biết số tiền các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho một đồng lợi nhuận được báo cáo. Có nhiều cách khác nhau mà tỷ số P/E có thể được tính toán. Dưới đây là ba tính toán được sử dụng phổ biến nhất. Tiếp tục đọc Dự báo thu nhập dựa trên tỷ lệ P/E

Chỉ số P/E và cách sử dụng đúng chỉ số P/E trong đầu tư chứng khoán

Trong giới đầu tư, các từ P/E là những từ viết tắt đại diện cho Giá/Thu nhập( Price/Earning per share). Chỉ số giá/thu nhập là thước đo giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại của một công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu). Tiếp tục đọc Chỉ số P/E và cách sử dụng đúng chỉ số P/E trong đầu tư chứng khoán