Lưu trữ cho từ khóa: cập nhật dữ liệu giá chứng khoán

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu giá chứng khoán cho metastock và amibroker FREE

Hiện nay có khá nhiều phần mềm giúp cho nhà đầu tư có thể cập nhật dữ liệu giá chứng khoán. Tuy nhiên, giá khá là “chát” cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tiếp tục đọc Hướng dẫn cập nhật dữ liệu giá chứng khoán cho metastock và amibroker FREE