Lưu trữ cho từ khóa: Biểu đồ nến

CÁCH ĐỌC BIỂU ĐỒ GIÁ CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI – PHẦN 2

BA THANH GIÁ

Với đọc hành động giá từ 2 thanh giá cho thấy một bức tranh khá rõ ràng, chúng ta có thể hiểu được hoạt đông của thị trường. Từ chính hai thanh giá đó, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ di chuyển theo một cách nào đó trong thanh thứ ba. Việc xác nhận là thành công hay thất bại của kỳ vọng của chúng tôi tiết lộ nhiều hơn về bản thân thị trường hiện tại và góp phần đi vào chuyên sâu hơn trong việc phân tích hành động giá. Tiếp tục đọc CÁCH ĐỌC BIỂU ĐỒ GIÁ CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI – PHẦN 2