Lưu trữ cho từ khóa: Biểu đồ nến nhật

Lịch sử ra đời của biểu đồ nến nhật

Người nổi tiếng nhất Nhật Bản đã sử dụng biểu đồ nến giá quá khứ để dự đoán chuyển động giá tương lai là huyền thoại Munehisa Homma. Ông đã tích lũy được gia sản khổng lồ qua việc buôn bán gạo trong những năm 1700. Tr­ước khi nói về Homma, tôi muốn cung cấp tổng quan của nền kinh tế, dựa vào đó mà Homma có thể phát đạt. Thời kỳ này bắt đầu từ những thập niên cuối của thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 18.
Tiếp tục đọc Lịch sử ra đời của biểu đồ nến nhật