phân tích kỹ thuật

Phỏng vấn Steve Nison: Tại sao phải sử dụng phân tích kỹ thuật ?

Trong một lần James Chen đã phỏng vấn Steve Nison hiện là chủ tịch của Candlecharts.com và là tác giả của cuốn sách “Những kỹ thuật về đồ thị hình nến nhật”. Lý do tại sao ông cho rằng nên sử dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư ?

Nison nói rằng:

  1. Phân tích kỹ thuật chứa tất cả thông tin, bất kể đó là thông tin nội bộ hay thông tin được công khai.
  2. Có hai yếu tốt tác động đến giá là – Yếu tố lý trí ( Các chỉ số cơ bản như chỉ số P/E [giá/ thu nhập]) và yếu tố tâm lý (“Tôi phải thoát khỏi thị trường ngay lập tức!”). Và con đường duy nhất để đo yếu tố tâm lý thị trường là thông qua đồ thị giá.
  3. Mối quan hệ giữa phân tích kỹ thuậtphân tích cơ bản có thể được hình dung qua một câu thành ngữ của Nhật Bản:”Tay phải luôn đi cùng với tay trái”. Sử dụng cả hai phương pháp này để có được một phân tích hoàn chỉnh. Những công ty mà tôi làm việc có thể lên danh sách đề nghị mua 10 cổ phiếu theo phương pháp phân tích cơ bản. Vì thế, họ đã dùng phân tích kỹ thuật và sự hiểu biết về đò thị hình nến để xác định mã chứng khoán nào nên mua là tốt nhất về khía cạnh kỹ thuât. Sau cung, có phải là thông minh khi mua cổ phiếu nằm dưới mức hỗ trợ(chống đỡ)? Trong trường hợp này, phân tích cơ bản đưa ra quyết định nên mua mã nào. Và phân tích kỹ thuật giúp xác định thời điểm hành động.
  4. Phân tích kỹ thuật giúp kiểm soát rủi ro và quản lý ngân quỹ theo diễn biến thị trường. Điều này là do phân tích đồ thị có ưu điểm luôn luôn chỉ ra một mức giá mà ở đó hành động giao dịch của bạn bị sai. Nếu chờ đến lúc yếu tốt cơ bản thay đổi, mọi chuyện có thể đã quá trễ.
  5. Bằng việc phân tích đồ thị giá một cách lý trí, chúng ta sẽ có một cách nhìn khác quan về thị trường. Nếu thị trường đang phục hồi và tạo nên các mức giá đóng cửa cao hơn, nhưng lại xuất hiện mẫu hình ngôi sao băng hay mẫu hình nến với phần bóng dài phía trên, đó là một cảnh báo thị trường ” đang tăng điểm một cách chật vật ” – theo cách nói của người Nhật. Điều này có nghĩa rằng, bất kể thị trường đang có các mức giá đóng cửa cao hơn, nếu nhận thấy thị trường xuất hiện những bóng giảm giá trên đồ thị, nó sẽ là một cảnh báo cần đề phòng.
  6. Bởi vì rất nhiều nhà giao dịch và phân tân tích sử dụng phân tích kỹ thuật, nên phân tích kỹ thuật trường có một tác động mạnh lên thị trường. Do đó, điều quan trọng là cảnh giác với những tín hiệu kỹ thuật bên cạnh các phương pháp khác được sử dụng.

Theo James chen

Gửi phản hồi