3 Nguyên tắc chính trong phân tích kỹ thuật mà nhà đầu tư phải biết

Trong bài viết này, bạn sẽ biết được 3 nguyên tắc nền tảng của phân tích kỹ thuật.

Charles H. Dow – Ba nguyên tắc cốt lõi của phân tích kỹ thuật này dựa trên sáu nguyên lý của lý thuyết Dow

NGUYÊN TẮC THỨ 1 – TẤT CẢ MỌI THỨ TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỀU SẼ GIẢM

Tất cả mọi thứ bao gồm tin tức, sự kiện, dữ liệu, cảm xúc và kỳ vọng. Mọi người(kể cả nhà phân tích cơ bản) đều cân nhắc từng thông tin để đưa ra một quyết định duy nhất: mua hoặc bán. Quyết định duy nhất này ảnh hưởng đến giá cả và khối lượng.

Và những gì mọi người thực sự quan tâm là giá cả. Giá sẽ nói cho chúng ta biết mình đang ở “vùng xanh” hay “vùng đỏ”. Khi giá thị trường biến động, giá trị tài sản ròng của bạn cũng sẽ biến động. Điều này cho thấy tầm quan trọng của thị trường.

Chính vì vậy, giá cả và khối lượng là tất cả những gì chúng ta cần. Sự đơn giản này là điều tôi thích về phân tích kỹ thuật.

NGUYÊN TẮC THỨ 2 – THỊ TRƯỜNG CÓ QUÁN TÍNH

Nếu thị trường đang tăng, nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục tăng. Nếu thị trường giảm, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm. Nếu thị trường chỉ giao động, nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục ở trong phạm vi giao động đó.

Những quan sát này là quan trọng đối với các nhà đầu tư vì mục đích của chúng ta là đi cùng quán tính.

Do đó, trong phân tích kỹ thuật, chúng ta có câu nói này: “xu hướng là bạn của bạn”.

Bây giờ, nhắm mắt lại và chọn một điểm ngẫu nhiên trên biểu đồ. Lặp lại nó 100 lần.

Đã bao nhiêu lần bạn chọn điểm ngoặt chính xác của một xu hướng?

Bất kỳ câu trả lời nào nhiều hơn số không là ấn tượng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nó đối với xu hướng.

NGUYÊN TẮC THỨ 3 -THỊ TRƯỜNG CHUYỂN ĐỘNG THEO SÓNG.

Thị trường không có một mức giá mục tiêu xác định theo các nguyên tắc cơ bản (hoặc đúng hơn là những gì chúng ta mong đợi nó đạt được). Khi các thông tin tiếp tục thay đổi, thị trường sẽ hành động theo thông tin đó, có thể thuận theo hay đi ngược lại.

Tuy nhiên, nó không di chuyển theo đường thẳng trực tiếp để đến giá mục tiêu.

Điều này là do các nhà đầu tư hoạt động trong các khung thời gian khác nhau nên có lượng cầu khác nhau. Do đó, lượng cầu có thể vượt cung ở thời điểm hiện tại và nguồn cung có thể vượt qua lượng cầu trong tương lai.

Sự mất cân đối này làm cho giá di chuyển lên xuống như sóng. Khi sử dụng phân tích kỹ thuật, đây là một nguyên tắc rất quan trọng khi chúng ta sử dụng sóng này để xác định thời gian vào và ra ( mở và đóng vị thế) phù hợp với tính chất sóng.

Gửi phản hồi